“Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka!” Premiere In Cologne